Frekvensen øges globalt.

Energi Balancering

Universets energi indstrømning til Jorden har i de senere år ændret karakter.

Bevidsthedsmæssigt er den nye energi mere handlekraftig og kærlighedsorienteret. Den nye tids energi skal hjælpe planeten og os der bor her på Jorden med at skabe et mere kærligt og afbalanceret miljø.

Når indstrømningen af energi bliver mere højfrekvent, er det ligeledes nødvendigt for os, at højne energi-frekvensen i og omkring vores krop for at være i balance med de nye vibrationer. Se også under energiopdatering.

Alt liv på jorden bevæger sig i denne tid imod den ny jords 13. stråle energi eller op i 13. dimension. Fra 1987 – 2012 er de 25 år, hvor bevidstheden på jorden tager et kvantespring.

Børn bliver derfor, i den ny tids energi, født med disse højere energier integreret i deres system. Hvis vi som voksne skal kunne forstå, følge og vejlede dem på deres spirituelle og jordiske niveau, kan det ligeledes være nødvendigt at komme på omgangshøjde med dem frekvensmæssigt, via en Energiopdatering.

Se også under Børn og unge i nytid.

Frekvensen øges Individuelt

Frekvensen

Der er ingen tvivl om at der, i denne tid, er ved at ske en transformation af menneskekroppen. Både det menneskelige energetiske system og den fysiske krop er i stor forandring. Mange mennesker mærker forandringerne ind i det energetiske system i form af smerter, kropslige symptomer, angst og tvivl. Dette kalder vi samlet for krystalliseringsprocessen.

Men derved begiver vi os for alvor ud på ukendt territorium. Frekvensstigningen med den deraf følgende øgede bevidsthed, bringer nye og hidtil skjulte erkendelser med sig. Erkendelser som opleves som smerter, forvirring og frygt, som nævnt ovenfor.

Fokus ligger på den enkelte, i det vi kalder 5. – 8. dimension. Redskaberne er de fire elementer ild, vand, jord og luft, som alle skal bringes i balance. Resultatet bliver en dybt forankret erkendelse af ens personlige ståsted. Det ståsted som giver afsæt til at udleve sit respektive livsformål.

Vejen dertil er dog ikke problemfri. Det er ligesom i skolen, det er ikke lettere at gå i 8. klasse end det er at gå i 2. klasse. Eller omvendt for den sags skyld. Vi bliver hele tiden givet udfordringer der modsvarer vores bevidsthedsmæssige stade. Og nu skal vi altså have styr på de indre uafklarede forhold - cellebevidstheden skal gøres synlig. De forhold som erkendes som traumer, eller uforløste blokeringer, som skal ryddes af vejen, før næste trin kan betrædes.