Karakteristika ved det færdige krystalmenneske

Change

  • Ens åndelighed og jordiske livsformål forenes
  • Naturlig overflod - har hvad der er behov for på det materielle plan, og der er ingen kamp for overlevelse
  • Har transcenderet egoet og illusioner om kamp og frygt på solar plexus plan
  • Mere kærlig, sand og ærlig på en gang
  • Hjertechakraet fungerer som center for den menneskelige væren, med forbindelse til højere dimensioner og bevidsthed
  • Spirituel bevidsthed om sammenhænge på planeten og universet
  • Fri af emotionelle dramaer – erstattes med indre fred
  • Fri af synd og karma
  • Stoflighed og åndelighed forenes jordisk i menneskekroppen
  • Accept af ny balance, med indre fred/harmoni og forening med alt som er.

The Human Angel Se mere under: Menneskehedens evolution

Planet healing

Planet-healing

Kloden og mennesker krystalliserer og stiger i frekvens og vi der er født fra gammel tid, skal både krops – og netværkskrystallisere. Dette kan være en ret hård proces for krop, psyke og nervesystem, der ofte skaber meget forvirring. Det er derfor godt at have fokus på: Evnen til at skabe forbindelse til den nye tids jord i 13. dimension i overensstemmelse med din jordiske balance og dit livsformål i fremtiden. Et blik ud i makrokosmos giver en mulighed for at balancere energisystemet til en større helhed. En meget kraftfuld Healings metode, som jeg kalder Planet Healing, hvor der arbejdes med healing og balancering af de forskellige planetenergier, ind i vores eget energetiske system. Planet Healing bliver for alvor aktuel i det øjeblik du er færdig krystalliseret i 5. – 8. dimension i aura og krop. Du vil dog kunne have glæde af den, på et hvert tidspunkt i processen, da den arbejder udenfor tid og rum. I 9. – 12. dimension hvor netværkskrystalliseringen klargør dig til den ny jord i 13. dimension, kan det være en ekstra stor hjælp, at modtage en Planet Healing.