Den nye tids børn og unge

Nutidens

De børn som blev født fra omkring midten af 1987 og frem til 1992, er alle født med en blanding af den gamle, og den nye energistruktur, som stille og roligt har banet sig vej til Jorden. Blandingsenergien kan gøre det svært for de unge at vælge side. Børnene her tager ofte hensyn til deres forældres idealer og måder at gøre tingene på, frem for at lytte til og mærke egne behov. De unge kan umiddelbart virke meget rolige og tilfredse udadtil, men ofte kan det skyldes manglende handlekraft forårsaget af en uhensigtsmæssig blandingsenergi.

Børn som er født i starten af 1995 og senere, er født med fuld højfrekvent energistruktur i kroppen. Deres energier er derfor i fuld harmoni med den nye tids energi, og børnene her er i fuld balance fra fødslen. De reagerer voldsomt, når de befinder sig i situationer, eller inden for rammer, hvor balancen ikke er til stede. De kan reagere med vrede, og virke umulige på mange måder. Børnene her er meget ærlige og tro mod sig selv, og har ikke noget, der hindrer dem i at reagere stærkt, også udad til. Børnene her kan misforstås, og bliver ofte “stemplet” som forkerte eller ekstreme i deres tanke og tale, af deres voksne omgivelser, som ikke befinder sig i den højfrekvente energi endnu.

Fra 2012 blev alle børn født med en meget stærk sandheds– og kærlighedsbaseret energistruktur fuldt integreret i krop og aura.

Børn født mellem 1992 og 1995 er født med en lang større mængde af den nye tids energi. De besidder en stor gennemslagskraft og har ingen problemer med at vide hvad de vil. Derimod mangler børnene beskyttelse og evnen til at sætte grænser for sig selv og for andre.

  Kendetegn ved Ny Tids Børn

 • Ekstremt veludviklet intuition
 • Udpræget følsomhed
 • Stor selvtillid, værdighed og stolthed
 • Meget ærlige, kan/vil ikke lyve
 • Gennemskuer skjulte motiver
 • Kan virke meget provokerende
 • Vil og kan mange ting selv
 • Stædige
 • Reagerer voldsomt på ubalancer
 • Tidligt spirituelle
 • Mange opfattes som “ikke-sociale”'

Børnene viser vej. Samtidig har børn brug for forbilleder og rollemodeller. Da børn med den nye tids energi, let gennemskuer voksnes ubalancer, gødes tvivlen og der opstår unødige magtkampe. Alt i alt fremmer en Energiopdatering din helhed, balance og ærlighed i alle aspekter af dit personlige og professionelle liv. Ikke mindst dine børn og/eller børnebørn vil nyde godt af din opdateringen.

Læs mere om Ny Tids Børn på: www.auratransformation.dk hvor ovenstående er et uddrag fra.