Bevidshedsskift

Bevidshedskift

Her er tale om et bevidsthedsskift af de helt store. Det foregår primært på det indre plan, hvor værdier for alvor står for fald.

Da vi som menneskehed hidtil har haft overlevelse som det altoverskyggende tema, står vi nu foran et paradigmeskift, hvor vi i tiden fremover kommer til at have fokus på ”det personlige ståsted”, og dermed vores livsformål.

Med andre ord vil vi opleve, at vore hidtidige værdier ikke længere holder. De går simpelthen i opløsning.

Alt skal løftes op på et højere plan. Kærlighed og samhørighed er centrale elementer i tiden. Du skal for alvor acceptere, at du ikke er adskilt fra helheden, selvom det ofte virker sådan!

Skiftet startede i 1987 og kulmineret i år 2012. Gennem disse 25 år, har universets øget energiindstrømning meget markant. Der skruet for alvor op for en kærlighedsbaseret og handlekraftig energi, krystalenergien, som vi ikke har set før.

Resultatet er at den højere bevidsthed trænger helt ind i os på celleplanet. Med andre ord bliver vores krops celler udstyret med en universel bevidsthed, som gør at kroppen kommer til at rumme ”sandheden”, og dermed øges vores behov for at kunne ”afkode” kroppens signaler.

Denne proces skaber i overgangsfasen tvivl, forvirring og angst - og et øget fokus på ”sygdom” samt behov for afklaring.

Spiral Dynamics

Evolution

Energiindstrømningen bliver mere kærlighedsorienteret og handlekraftig. Udviklingen begynder for alvor at gå hurtigere. Det paradigmeskift som skal løfte jorden og dens beboere op på et nyt trin, er skudt i gang. Ny Tid kalder vi det, eller Indigo- og Krystalfasen. Overgangen kommer til at tage 25 år, og er ”fuldbragt” i 2012.

Processen væk fra den fysiske krop, væk fra det mere eller mindre kollektivt styrede udviklingsforløb er startet. Dermed øges fokus på den enkelte. Den enkeltes egen proces mod forståelse af egen situation. Evolutionsmodellen Spiralens Intelligens kalder dette for overgangen til 2. orden.

Det bevidsthedsløft den nye energiindstrømning medfører, sætter os som mennesker i stand til at skue bag om de slør, det kollektive hidtil har gemt os bag.

Illustrationerne viser også at vi igennem krystalliseringsprocessen, bevæger og mod et stort hjertechakra, som så til gengæld fylder hele auraen og den fysiske krop.

De fleste spirituelle mennesker er nu undervejs i krystalliseringsprocessen, hvor deres aura og chakraer hverken er oplyst eller optimeret fuldt ud. Det er denne proces der for det enkelte menneske opleves som meget hård og ofte også smertefuld. Alle cellerne skal oplyses og krystalliseres, ånd og stof mødes og den store transformation er i gang. Dette vil over de næste år forandre alt i vores krop og energisystem. Vores DNA er under stor forandring og nye potentialer er ved at blive åbnet. Vores hjertechakra kommer til at fungere som et center for den menneskelige væren. Intuitionen og den åndelige kontakt styrkes.Alt dette har et formål. Formålet er at vi alle bevæger os imod en højere, og mere kærlighedsintelligent, frekvens og kontakt med en større enhed og guddommelighed. Det udviklede menneske er beskrevet som menneskeenglen, eller på engelsk human angel.