Symtomer

Symtomer

Tegn på at du nu allerede er i krystalliseringsproces

  Almindeligt forekommende symptomer

 • Lys Følsom
 • Smerter i kroppen
 • Smerter i led
 • Feber
 • Hals problemer
 • Svimmelhed
 • Forstyrret søvnmønster
 • Hører lyde i øret, evt. dunken
 • Hovedpine
 • Uro/tyngde i ben
 • Brug for isolation
 • Sensitiv ifm. elektrisk stråling
 • Føler sig opsvulmet
 • Skiftende tarm og afføringsmønster
 • Ikke ordentlig jordforbundet
 • Tager andres energi ind
 • Følelse af ikke at komme nogen vegne i livet
 • Nysgerrighed omkring kosmos og en indre vished om at der er mere i livet end de 3 dimensioner de fleste mennesker er bevidste om….

En Energiopdatering vil kunne give dig et kvantespring i din egen evolution og bevidsthed imod at blive et rent krystalmenneske.

Det er en healings metode der vil transformere energien i din aura fra sjæl niveau til ånds niveau, og senere i processen integreres åndsenergien helt ind i kroppen på celleplan – som kaldes krystalliseringsprocessen, hvor du under denne proces udvikles til et færdigt kommende krystalmenneske, som matcher den energi der er nu.

En energiopdatering til Ny tids energi, er en gennemgribende healings - og transformationsmetode, som skaber en ændring og opgradering, samt ikke mindst healing af ens energistruktur. Gennem opdateringen opløses uhensigtsmæssige forestillinger, handlingsmønstre, følelsesmæssige ubalancer og fysiske blokeringer. Samtidig styrkes adgangen til den åndelige dimension markant og ens intuition forstærkes og forbindes med den personlige styrke og handlekraft.

Vi har ofte en tendens til at hænge fast i gamle mønstre i årevis. Det gode ved Ny tids healingsmetoder er, at man ikke behøver lange procesorienterede terapiforløb med gennemgang af enerverende emotionelt stof. I de gamle terapiformer er det ikke ualmindeligt at arbejde med de samme livstemaer og følelser i årevis. Vi lever tit med uacceptable tilstande i hverdagen, fordi vi tror, vores liv og personlige udvikling skal indeholde en vis portion lidelse, før alting kan blive godt.

Vi har hidtil udviklet os gennem modstand, efterfulgt af smertefulde og langsommelige udviklingsprocesser. Jordens frekvensstigning gør, at nye healingmetoder er vundet frem. Metoder som Energiopdatering er en hurtigere og mere direkte vej til at leve en hverdag i balance med ens spiritualitet og jordiske liv samtidig. Med vores nye Energiopdatering igangsætter vi den indre og ydre proces i det energetiske system, som klargør til at vi kan modtage den ny tids indstrømning og frekvens. I dag sker det betydeligste bevidsthedsløft på celleplan. For at kunne forstå vores muligheder, må vi forstå det sprog cellerne taler. Altså et blik ind i mikrokosmos.(Traumer)

Tranformation

Planet

Vi har som menneskehed brugt rigtig lang tid på at udvikle os fra 1. - 3. dimension, som er helt og aldeles overlevelsesbaseret. Ved en Energiopdatering kan vi nu gennem 4. dimension, som vi kalder Indigofasen, hjælpe mennesker op i 5. – 8. dimension, som vi definerer som kropskrystalliseringen. Mange er dog pga. den øgede frekvens, uagtet at de har fået Energiopdatering, allerede i gang med den transformation i deres energetiske system. Dette er registreret rigtig mange steder verden over.