Jorden er det integrationscenter

Earthgate ved Le Contes I Sydfrankrig

Jorden er det integrationscenter som fremover kommer til at rumme de tre meget forskellige energiplaner, jordisk, fysisk og åndelig energi. Den nye jord er ved at blive skabt, hvilket betyder at alt liv på jorden bevæger sig imod 13. stråleenergi, hvor alle de 10 planetenergier, samarbejder. Jorden krystalliserer og stiger i frekvens, dvs. alt på jorden løftes op på et højere plan, bliver mere kærlighedsorienteret og inkluderende.

  • Vi skal alle have integreret energier fra andre planeter, her på jorden
  • Skabe overordnet integrations/ samarbejde planeterne imellem. Planeter er levende organismer
  • Fremme rene energier/eliminere de destruktive – uhensigtsmæssige energier fra hver enkelt planet

De enkelte planetenergier skal integreres ind i hver enkelt menneskes energetiske system, når vi udvikler os imod 13. stråle energi, eller sagt på en anden måde netværkskrystalliserer. Planet Healing som behandlingsform tager et par timer. Det er med den viden jeg har i øjeblikket, en engangsforestilling, men kan arbejde videre i systemet et stykke tid. Det kan dog blive aktuelt med balanceringer, hvis der er behov for det.

Jordens evolution

Energiopdatrering kan hjælpe den enkelte godt på vej. Men ikke hele vejen. For at kunne forstå strukturen bag paradigmeskiftet, må vi se på menneskehedens,jordklodens og evolution sådan lidt fra oven. Jorden bevæger sig, som levende væsen, mod et stadig mere oplyst stade. Martinus forklarer dette fænomen rigtig godt gennem bl. a. hans symbol nr.1. Gennem tiderne har den ene verdensimpuls efter den anden sørget for at vi som menneskehed har kunnet opnå større og større forståelse. Vores bevidsthed er øget i takt med de erfaringer vi har erhvervet gennem vores søgen. Den nyeste bevidsthedsforskning, i skikkelse af bl. a. kvantefysikken, har anskueliggjort at vores søgen har præget vores erkendelser. Med andre ord har vi skabt vores vej, mens vi har længtes efter, og har opnået, større indsigt.

Mikro og makrokosmos

”Bestyrelsen” har travlt. Fra 2005 har jorden, og vi, modtaget øget bevidsthed svarende til én ny dimension om året. Det har givet store udfordringer, ikke mindst på de indre linier, hvor gamle mønstre og ikke længere brugbare ”vaner” har måttet stå for skud. Vi har været nødt til at se vore bevæggrunde efter i sømmene, ligesom vi måtte lade vore ”bekvemme” masker falde. I 2009 kom der mange udfordringer. Frekvensstigningen bliver ved med at øges nu ud over os som enkeltindivider, og omfatter herefter også vores omgivelser. Netværkskrystalliseringen er startet. Den ”hjælp” til forståelse vi har fået via Energiopdatering, giver ikke længere den ønskede effekt. Denne opdateringsmetode hjælper os ”kun” op i 5 – 8 dimension. Da frekvensindstrømningen nu er højere, 9 – 12 dimension, må vi se os om efter andre metoder til øget forståelse. Energiindstrømningen kommer fra henholdsvis mikro(traumer) og makrokosmos(planet). Så for at kunne forstå de impulser energiindstrømningen der bringer med sig, må vi søge ud i disse områder. Svarene ligger gemt i områderne Traume Healing (mikrokosmos) og Planet Healing (makrokosmos).