Ny Tids karma

karma

Begrebet karma har ikke længere kun to facetter; nemlig som du sår, således høster du.

Verden er unægtelig vokset og blevet meget større og mere nuanceret siden karmaens oprindelse.

Du har pligt til at dygtiggøre dig på forskellig vis til gavn for både dig selv og den helhed, du er en del af. Viden forpligter i Den Nye Tid, så jo mere du ved, jo større er din pligt til at lære fra dig til gavn for helheden. Hvad skal du ellers bruge din viden til? Jo mere viden du erhverver i forskellige sammenhænge, jo større bliver dit overblik og din rummelighed samt din evne til at fokusere. Dermed bliver du også bedre til at formidle din viden videre til andre, så de kan hjælpes til at komme videre med deres respektive liv og personlige udvikling.

I dag indbefatter udtrykket også begreber som:

 • Socialt ansvar
 • Respekt
 • Balance
 • Retfærdighed
 • Grænsesætning
 • Konsekvens
 • Vidensindsamling
 • Vidensspredning
 • Du skal se dig selv som en del af en større helhed.
 • Du skal udvise respekt både for dig selv og andre.
 • Du skal i forbindelse med dine personlige dispositioner tænke på både dig selv og andre samt sørge for, at der er balance i tingene.
 • Du skal være retfærdig.
 • Du skal kende både dine egne og andres grænser.
 • Du skal håndhæve dine personlige grænser i dit eget liv både i forhold til dig selv og andre. I Den Nye Tid får dine handlinger meget hurtigere konsekvenser end tidligere
 • Du skal derfor tænke dig grundigt om, før du handler både dine kortsigtede og dine langsigtede beslutninger og planer ud i livet. Er du i kontakt med både dit hjerte og din hjerne på samme tid, er der imidlertid ingen grund til bekymring.

Denne artikel er skrevet
Af Anni Sennov – December 2007

Reiki Healing

Chakra

Reiki er et japansk ord, der betyder universel livsenergi. En tæt flydende, næsten fysisk kærlighedsenergi. Reiki betyder, at den energistrøm, som flyder i auraen, forøges.

Reiki er en spirituel udviklingsvej og en er naturlig helse.

Reiki giver os mere styrke og kraft til alt, hvad vi vælger at foretage os: I stemmen, når vi taler eller synger. I vore kreative udfoldelser, i vores handlinger og i de beslutninger vi træffer samt måden vi vælger at føre dem ud i livet på.

Reiki bringer os derhen hvor vi har mest behov for at være og accelererer alle processerne i vor udvikling. Den øgede energi-gennemstrømning, som auraen påvirkes af, bevirker, at de positive ting i livet bliver flere, og at livet som helhed føles mere intenst, dybere, rigere og tættere på.

Reiki bliver en kilde til daglig glæde og taknemmelighed.

Du kan vælge at få Reiki behandling hos en af de mange, som har lært at give Reiki - eller du kan lære at give det til dig selv. Mange mennesker har meget fine resultater med selvbehandling med Reiki healing.

Reiki understøtter og beriger medicinsk behandling, zoneterapi, akupressur, massage, fysioterapi, kiropraktik og psykoterapi. Reiki er også en stor hjælp i arbejde med syge, ældre og døende mennesker.

Til gravide og ved fødsler. Reiki hjælper også dine dyr og planter.

  Hvad kan Reiki gør for dig

 • Reiki fremmer din evne til at vælge og træffe beslutninger.
 • Du bliver bedre til at være den, der bestemmer i dit liv.
 • Reiki giver dine tanker større kraft, dine ord større vægt.
 • Du bliver bedre til at udtrykke din mening.
 • Reiki lærer dig at modtage energi - at være i flow, derfor vokser dit overskud.
 • Reiki er kærlighedsenergi.
 • Din kærlighed får en større rækkeevne.
 • Du får en større forståelse for verden i og omkring dig.
 • Når du har valgt Reiki, har du tilvalgt selvudvikling!!!
 • Reiki lærer dig at give og modtage energi dig.
 • Reiki styrker din personlige og spirituelle udviklingsvej.
 • Du bliver bedre til at tage vare på dig selv og på andre.
 • Reiki giver dig en større forståelse af, at det du giver til andre, får du tilbage.
 • Din glæde vokser, når du oplever, at du får en gave, når du får lov at hjælpe andre.
 • Giv dig selv Reiki healing hver dag!!! Reiki er gaven til dig!!
 • Reiki er til mennesker i alle aldre, raske og syge, erfarne og uerfarne.