Energi Opdatering

Healing

En energiopdatering skaber mulighed for personlig udvikling og vækst, på en markant, hurtig og positiv måde, som de fleste vil have glæde af.

Vi bliver bedre til at definere os selv som mennesker, samt til at markere og grænsesætte os selv, samtidig med at vi forenes med vores livsformål.

Energiopdateringen forstærker vores gennemslagskraft, så vi ikke lader os gå på af modstand fra omverdenen. Vi føler større livsglæde, og lader os ikke diktere af andres manipulationer og/eller skjulte dagsordner. Endelig mærker vi vore egne behov stærkere end tidligere.

En Energiopdatering varer ca.2-3 time og kan evt. følges op af en eller flere balanceringer af ens nye energifelt. Det kan være meget individuelt, hvor mange balanceringer der er behov for, men for de fleste er behovet for en balancering mindst en, ca. 1 – 3 måneder efter selve opdateringen.

Opdateringen er en hjælp til at fungere på 4. dimensions niveau, som er overgangen til krystalliseringsfasen. Den kan også følges op af en Traume Healing og/eller Planet Healing under krystalliseringsprocessen.

En energiopdatering til Ny tids energi, er en gennemgribende healings - og transformationsmetode, som skaber en ændring og opgradering, samt ikke mindst healing af ens energistruktur. Gennem opdateringen opløses uhensigtsmæssige forestillinger, handlingsmønstre, følelsesmæssige ubalancer og fysiske blokeringer.

Samtidig styrkes adgangen til den åndelige dimension markant og ens intuition forstærkes og forbindes med den personlige styrke og handlekraft.

Vi har ofte en tendens til at hænge fast i gamle mønstre i årevis. Det gode ved Ny tids healingsmetoder er, at man ikke behøver lange procesorienterede terapiforløb med gennemgang af enerverende emotionelt stof.

I de gamle terapiformer er det ikke ualmindeligt at arbejde med de samme livstemaer og følelser i årevis. Vi lever tit med uacceptable tilstande i hverdagen, fordi vi tror, vores liv og personlige udvikling skal indeholde en vis portion lidelse, før alting kan blive godt.

Vi har hidtil udviklet os gennem modstand, efterfulgt af smertefulde og langsommelige udviklingsprocesser. Jordens frekvensstigning gør, at nye healingmetoder er vundet frem.

Metoder som Energiopdatering er en hurtigere og mere direkte vej til at leve en hverdag i balance med ens spiritualitet og jordiske liv samtidig. Med vores nye Energiopdatering igangsætter vi den indre og ydre proces i det energetiske system, som klargør til at vi kan modtage den ny tids indstrømning og frekvens.

I dag sker det betydeligste bevidsthedsløft på celleplan. For at kunne forstå vores muligheder, må vi forstå det sprog cellerne taler. Altså et blik ind i mikrokosmos(traumer). Dine fordele - Stærkere gennemslagskraft i ens udstråling og energifelt - Større handlekraft - Kraftfuld intuition og overblik - Se hverdagens problemer i et nyt lys - Leve hverdagen i en lettere energi - Bedre til at sætte grænser og definere sig selv - Øget Intensitet - Livsglæde og livskvalitet - Øget selvværd - Indre ro - Evnen til at kunne leve lige nu

Hvordan virker det?

Måden, jeg arbejder på, er en kombination af samtale ogvejledning af mine englekort og spørgeteknik, af intuition og indfølingsevne og af en stærk healingsenergi. Healingsenergien er et effektivt redskab i forhold til at arbejde ind i dybden af livsområder og problematikker, i det den forløser og healer i det kropslige, følelsesmæssige og mentale. Man kan sige, at ved hjælp af healingsenergien arbejder du med dine kropslige og psykiske energier ved ”at gå bagom bevidstheden” frem for at skulle have det hele ”op i bevidstheden” først. Du kan således komme igennem en healingsproces på en hurtigere og mere lempelig måde. Healingen kan således løsne op for blokeringer og skabe ændringer i livsområder uden, at du nødvendigvis behøver at blive bevidst om en masse sammenhænge og årsager. I praksis sørger vi dog for, at du får sat ord på det, der sker og erkendes under healingen, da det i sig selv fremmer din healingsproces. Healingsmetoden, jeg anvender, er en moderne og tidssvarende healingsform, som aktiverer en healingsenergi, der ofte kaldes "højfrekvent energi", "den ny energi" eller "ny tids energi". Det er blot ord, som beskriver en spirituel energiform, som på én gang arbejder nænsomt, dybtgående og effektivt ind i de problematikker og livsområder, som du ønsker forandringer i.

Hvorfor?

Energiopdatering er for dig, der har brug for udvikling og medgang i dit liv. – Dig der gerne vil leve i, og med ny tids energi.

En permanent og energiløftende behandling, der gør dig i stand til at overskue og se på dit liv samt verden med ny øjne.

Den nye aura, du får, vil kunne modtage de frekvenser, som den meget lette og rene ny tids energi sender på. Det medfører, at du vil kunne overskue dine problemer og få let ved at finde de mest gunstige løsninger for dig.

Det vil blive muligt for dig at rumme og finde ro i det, du sætter dig for. Du vil opleve, at det bliver lettere for dig at sætte dig et mål og nå det.

Dit selvværd bliver markant højnet, da du kommer til at hvile i dig selv og finde de løsninger, der får tingene til at glide for dig. Ny tids energi kan give dig muligheden for at leve i flow og med udvikling samtidig med, at du kan finde kernen i dig selv.

Har du børn, børnebørn eller har med børn og unge at gøre, kan du med en energiopdatering komme op på samme højfrekvente energiniveau, som de modtager og lever i. Når du kommer til at modtage samme energi, som børn af ny tids energi modtager, elimineres de gnidninger og frustrationer, der tidligere har været på baggrund af, at barnet ikke har følt sig hørt og forstået. I vil komme til at svinge med samme energi, og det vil give ro for begge parter, samt plads til at I kan hvile i jer selv og med hinanden.

En energiopdatering vil transformere energien i din aura fra sjæls til ånds niveau. Efter behandlingen er afsluttet, kommer du i krystalliseringsprocessen. Her integreres åndsenergien helt ind i kroppen på celleplan. Under denne proces udvikles du til et færdigt kommende krystalmenneske, som matcher den energi, der kommer til jorden nu.

Energiopdateringen løfter frekvensen i dit energisystem permanent, og det er således en behandling, du kun skal have én gang!

En energiopdatering løfter energi-frekvensen i dit energisystem, så det kommer til at fungere mere optimalt. Energiopdatering er faktisk en naturlig proces, som hænger sammen med det kollektive bevidsthedsniveau, som vi som menneskehed er nået til i dag. Uanset om vi er bevidste om det eller ej, så vil vi på et ubevidst og energetisk plan forsøge at hæve vores egen energifrekvens. Dog er vi bevidsthedsmæssigt i en overgangsfase, så det er stadig relativt få mennesker, som det er lykkedes at opdatere deres energi ved egen kraft. De fleste af os har på nuværende tidspunkt brug for hjælp fra én, der allerede er energiopdateret og uddannet til at guide processen. Selve energi-opdateringen er en blid, naturlig og oftest stor oplevelse. Den kan følges op af afbalancering og/eller traume healing, der kan være en hjælp i din videre udvikling i krystalliseringsprocessen og i dit liv fremadrettet.

  Dine fordele

 • Stærkere gennemslagskraft i ens udstråling og energifelt
 • Større handlekraft
 • Kraftfuld intuition og overblik
 • Se hverdagens problemer i et nyt lys
 • Leve hverdagen i en lettere energi
 • Bedre til at sætte grænser og definere sig selv
 • Øget Intensitet
 • Livsglæde og livskvalitet
 • Øget selvværd
 • Indre ro
 • Evnen til at kunne leve lige nu