Vælg den artikel du vil vide mere om

Auratransform

Rigtig mange mennesker har i denne periode haft god hjælp af balanceringer og/eller en eller flere Traume Healinger, for at mestre overgangen bedst muligt.

Læs Mere...
Bevidshedsskift

Alt skal løftes op på et højere plan. Kærlighed og samhørighed er centrale elementer i tiden. Du skal for alvor acceptere, at du ikke er adskilt fra helheden, selvom det ofte virker sådan!

Læs Mere...
Den nye tids børn og unge

Børnene her er meget ærlige og tro mod sig selv, og har ikke noget, der hindrer dem i at reagere stærkt, også udad til.

Læs Mere...
Frekvensen øges globalt.

Bevidsthedsmæssigt er den nye energi mere handlekraftig og kærlighedsorienteret. Den nye tids energi skal hjælpe planeten og os der bor her på Jorden med at skabe et mere kærligt og afbalanceret miljø.

Læs Mere...
Frekvensen øges Individuelt

Frekvensstigningen med den deraf følgende øgede bevidsthed, bringer nye og hidtil skjulte erkendelser med sig. Erkendelser som opleves som smerter, forvirring og frygt.

Læs Mere...
Hvad kan du gør!

Der er flere måder at integrere de nye energier på. Det er i princippet muligt at gå fra den gamle sjælsaura og imod den meget mere højfrekvente krystalaura og kropskrystallisering, ved egen hjælp, uden Energiopdatering.

Læs Mere...
Jorden er det integrationscenter

Jorden er det integrationscenter som fremover kommer til at rumme de tre meget forskellige energiplaner, jordisk, fysisk og åndelig energi. Vi skal løftes op på et højere plan, bliver mere kærlighedsorienteret og inkluderende.

Læs Mere...
Jordens evolution

Den nyeste bevidsthedsforskning, i skikkelse af bl. a. kvantefysikken, har anskueliggjort at vores søgen har præget vores erkendelser. Med andre ord har vi skabt vores vej, mens vi har længtes efter, og har opnået, større indsigt.

Læs Mere...
Mikro og makrokosmos

Energiindstrømningen kommer fra henholdsvis mikro- og makrokosmos. Så for at kunne forstå de impulser energiindstrømningen bringer med sig, må vi søge ud i disse områder.

Læs Mere...
Spiral Dynamics

Energiindstrømningen bliver mere kærlighedsorienteret og handlekraftig. Udviklingen begynder for alvor at gå hurtigere. Det paradigmeskift som skal løfte jorden og dens beboere op på et nyt trin, er skudt i gang.

Læs Mere...
Symtomer

Gennem opdateringen opløses uhensigtsmæssige forestillinger, handlingsmønstre, følelsesmæssige ubalancer og fysiske blokeringer.

Læs Mere...
Tranformation

Mange er dog pga. den øgede frekvens, uagtet at de har fået Energiopdatering, allerede i gang med den transformation i deres energetiske system.

Læs Mere...