Energi Opdatering

Healing

En energiopdatering skaber mulighed for personlig udvikling og vækst, på en markant, hurtig og positiv måde, som de fleste vil have glæde af.

Vi bliver bedre til at definere os selv som mennesker, samt til at markere og grænsesætte os selv, samtidig med at vi forenes med vores livsformål.

Energiopdateringen forstærker vores gennemslagskraft, så vi ikke lader os gå på af modstand fra omverdenen. Vi føler større livsglæde, og lader os ikke diktere af andres manipulationer og/eller skjulte dagsordner. Endelig mærker vi vore egne behov stærkere end tidligere.

En Energiopdatering varer ca.2-3 time og kan evt. følges op af en eller flere balanceringer af ens nye energifelt. Det kan være meget individuelt, hvor mange balanceringer der er behov for, men for de fleste er behovet for en balancering mindst en, ca. 1 – 3 måneder efter selve opdateringen.

Opdateringen er en hjælp til at fungere på 4. dimensions niveau, som er overgangen til krystalliseringsfasen. Den kan også følges op af en Traume Healing og/eller Planet Healing under krystalliseringsprocessen.

En energiopdatering til Ny tids energi, er en gennemgribende healings - og transformationsmetode, som skaber en ændring og opgradering, samt ikke mindst healing af ens energistruktur. Gennem opdateringen opløses uhensigtsmæssige forestillinger, handlingsmønstre, følelsesmæssige ubalancer og fysiske blokeringer.

Samtidig styrkes adgangen til den åndelige dimension markant og ens intuition forstærkes og forbindes med den personlige styrke og handlekraft.

Vi har ofte en tendens til at hænge fast i gamle mønstre i årevis. Det gode ved Ny tids healingsmetoder er, at man ikke behøver lange procesorienterede terapiforløb med gennemgang af enerverende emotionelt stof.

I de gamle terapiformer er det ikke ualmindeligt at arbejde med de samme livstemaer og følelser i årevis. Vi lever tit med uacceptable tilstande i hverdagen, fordi vi tror, vores liv og personlige udvikling skal indeholde en vis portion lidelse, før alting kan blive godt.

Vi har hidtil udviklet os gennem modstand, efterfulgt af smertefulde og langsommelige udviklingsprocesser. Jordens frekvensstigning gør, at nye healingmetoder er vundet frem.

Metoder som Energiopdatering er en hurtigere og mere direkte vej til at leve en hverdag i balance med ens spiritualitet og jordiske liv samtidig. Med vores nye Energiopdatering igangsætter vi den indre og ydre proces i det energetiske system, som klargør til at vi kan modtage den ny tids indstrømning og frekvens.

I dag sker det betydeligste bevidsthedsløft på celleplan. For at kunne forstå vores muligheder, må vi forstå det sprog cellerne taler. Altså et blik ind i mikrokosmos(traumer). Dine fordele - Stærkere gennemslagskraft i ens udstråling og energifelt - Større handlekraft - Kraftfuld intuition og overblik - Se hverdagens problemer i et nyt lys - Leve hverdagen i en lettere energi - Bedre til at sætte grænser og definere sig selv - Øget Intensitet - Livsglæde og livskvalitet - Øget selvværd - Indre ro - Evnen til at kunne leve lige nu